หากรู้ทันบทละคร จึงเปลี่ยนชีวิตได้

หากรู้ทันบทละคร จึงเปลี่ยนชีวิตได้

สันทิฏฐิโกจากผู้เห็นภัยในวัฏฏสงสาร

หากรู้ทันบทละคร จึงเปลี่ยนชีวิตได้
หากรู้ไม่ทัน จะโดนผู้กำกับ (กรรม) ปิดตาพาเดินต่อไป

ใช้ชีวิตอยู่ในโรงละครให้เป็น อย่าให้โรงละครบังคับชีวิต
ให้รู้สิ่งกระทบต่างๆ ให้ทันเสมอ แล้วเห็นตามความจริง

มันเป็นเพียงแค่สภาวธรรม มีเกิด-ดับ ไปตามปกติ
ไม่ได้มีสิ่งใด หรือ ใคร เป็นเพียงสมมุติบัญญัติ แค่นั้น

พิมพ์